MENU

庄田 隆

社外取締役監査等委員 090 庄田 隆
社外取締役監査等委員
庄田 隆(しょうだ たかし)

略歴

1972年 4月 三共(株)入社
1999年 1月 三共(株)欧州部長
1999年 6月 三共(株)海外医薬営業本部長
2001年 6月 三共(株)取締役
2002年 6月 三共(株)常務取締役
2003年 6月 三共(株)代表取締役社長
2005年 9月 第一三共(株)代表取締役社長兼CEO
2010年 6月 第一三共(株)代表取締役会長
2014年 6月 第一三共(株)相談役(現)
2015年 6月 宇部興産(株)取締役
2017年 6月 大東建託(株)取締役(現)
2019年 6月 宇部興産(株)社外取締役監査等委員 (現)

(2019年6月現在)